Skuffelsen blant politikerne i Ibestad er stor. Men vi kan ikke gjennomføre en full stengning av Hamran uten en velfungerende fergeforbindelse mellom Breivoll, Sørrollnes og Harstad. Dette var et ufravikelig krav fra det politiske miljøet i Ibestad under onsdagens møte i utvidet samferdselskomite.

Det har ikke vært mulig å få til bygging av fergeleiet på Breivoll og utbedringen av Hamran samme år. Skulle en utbedring gjennomføres i 2015 ville konsekvensen vært full stengning av veien i 3 måneder uten tilgang til bilferge.

Fordelen med et midlertidig fergeleie på Breivoll er at påfølgende utbedringer av FV-848 vil kunne gjennomføres på en effektiv måte med minst mulig konsekvenser for næringsliv, pendlere og alle de innbyggere som er avhengig av tjenester og handel i Harstad.

Det skal samtidig gjennomføres to større prosjekter i løpet av sommeren 2015. Dette er bygging av nye Ibestad skole og fortau i Hamnvik. En full stengning uten fergeforbindelse kunne medført uforutsette utfordringer for disse prosjektene.

Som ordfører er jeg selvsagt svært skuffet. Jeg forutsetter at Statens veivesen og Troms fylkeskommune overfører midler til neste års utbedring.