Ibestad kommunestyre har som del av kommunereformen vedtatt at det skal gjennomføres både folkemøter og en innbyggerhøring før det avholdes folkeavstemning 12. juni. 

En innbyggerhøring er en spørreundersøkelse per telefon der inntil 200 av våre innbyggere blir spurt. De som fyller 16. år i 2016 vil få stemme og det er følgelig dette som er nedre aldersgrense for undersøkelsen. Opinion AS vil utføre selve spørreundersøkelsen, utvelgelsen av et representativt utvalg og analyse av resultatene. Det er 11 spørsmål som alle er godkjent av Formannskapet.

Innbyggerhøringen skal være en del av beslutningsgrunnlaget når kommunestyret tar sin endelige beslutning 16. juni.

Det er viktig at du som innbygger sier ja til å delta dersom du blir oppringt. Erfaringen fra innbyggerhøringer i andre kommuner er et meget godt oppmøte.

Kontakt ordfører dersom du har spørsmål.