Resultatene fra innbyggerhøringen i Ibestad kommune er nå klar. Opinion AS har spurt 200 innbyggere i kommunen og resultatet er entydig. 63 prosent er svært negative eller ganske negative til en kommunesammenslåing. Tilsvarende er 34 prosent svært positive eller ganske positive til at kommunen slår seg sammen med en annen kommune. 

Mest positive til en sammenslåing er den yngste aldersgruppen, 16-29 år. Folk bosatt i Hamnvik er mest negative, mens folk bosatt på Andørja er mer positive. 43 prosent av de spurte er i aldersgruppen eldre enn 60 år.

De viktigste tjenestene for befolkningen er helse og omsorgstjenester. Nærhet til tjenestene er svært viktig for innbyggerne. Avstanden til rådhuset er minst viktig.