Det avvikles møte i komite for motorferdsel tirsdag 8. mars klokken 1800 i kommunestyresalen.

Saksliste:
1. Konstituering,
2. Informasjon om kurs hos fylkesmannen vedrørende etablering av scooterløyper i en kommune,
3. Komiteens mandat og arbeidsform.

Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til leder Rolf Nordhaug.

Komiteens medlemmer er:
Rolf Nordhaug, leder
Oddvar Samuelsen
Marvin Eliseussen
Knut Børge Meyer
Bjørnar Røch.