Møtet avholdes i kommunestyresalen på Rådhuset, og starter kl 0900.

Her kan du lese møtedokumentene til kommunestyremøtet.

Tilleggsak 51/14: Her

Formannskapets innstilling til "Budsjett 2015 og øknomomiplan for 2016-2018"

Budsjettdokumentene, rådmannens forslag til "Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018" kan du lese her.