Innkalling til møte i Kulturkomiteen mandag 7.12.15 kl 0900 – 1200 på kommunehuset.

 

Sak:  Konstiruering

          Fordeling av kulturmidler/aktivitetsstøtte 2015.

 

Vedlagt følger retningslinjer og søknader på kulturmidler/aktivitetsstøtte 2015.