Kulturutvalget innkaller til befaring på Skippergården torsdag 13.februar 12:00: Innkalling Kulturutvalget, befaring Skippergården 13.02.2020.pdf