Sakslisten for møtet er som følger:

  1. Konstituering av rådet
  2. Informasjon om prosjekt Fremtidig Omsorg i Ibestad kommune med fokus på universiell utforming og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Vel møtt.