Sakslisten for møtet er slik:

  1. Orientering om status innbyggerhøring og folkeavstemming,
  2. Veien videre.
    - Det er nå gjennomført tre folkemøter. Er det behov for flere folkemøter?
    - Er det andre behov som må hensyntas?

Kommunestyret har valgt en styringsgruppe og en referansegruppe for kommunereformen. Dere kan også ta direkte kontakt med medlemmene.

Styringsgruppen består av Dag Sigurd Brustind (H), Jim Kristiansen (AFL) og Hugo Salomonsen (Ap).

Referansegruppen består av Sissel Johansen (Ap), Raymond Johnsen (H), Halvar Nilsen (V), Eidar Tøllefsen (AFL), Mona Kristiansen (AFL), Trond Arvid Isaksen (SP) og Roy Helge Andreassen (SP).