Det innkalles til konstituerende møte i samferdselskomiteen mandag 23. november klokken 1800.

Møtet avholdes i kommunestyresalen, Hamnvik.

Følgende saker behandles:

1. Konstituering av komiteen
2. Informasjon om ferge- og skyssbåtruter sommeren 2016.

Ingen dokumenter sendes ut før møtet.

Møtet er åpent.