Det innkalles til konstituerende møte i viltnemda tirsdag 15. desember klokken 1800.

Møtet avholdes i kommunestyresalen, Hamnvik.

Følgende saker behandles:

1. Konstituering av nemda
2. Informasjon om digitalisering av tellende areal.
3. Informasjon om fallvilt/ påkjørt vilt i 2015.
4. Etablering av ettersøksring.

Ingen dokumenter sendes ut før møtet.

Møtet er åpent.