Leder Rolf Nordhaug har innkalt til møte i motorferdselutvalget onsdag 29.03.2017 kl 1800.

Møtested er herredshuset på Ånstad.

Saker:

Sak nr 1. Gjennomgang av der forrige møte.

Sak nr 2. Få tegnet opp mulige traseer på begge øyene der Rolf & Marvind har ansvaret for

                  Andørja og Oddvar & Bjørnar har ansvaret for Rolløya.

Sak nr 3. Få oversikt over grunneiere på valgte traseer.