Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemmede

 

Fredag 18. november kl. 0900 i kommunestyresalen

 

Sak: Høring/uttalelse Mulighetsstudie nytt sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  1. Mulighetsstudie – Norconsult

  2. Illustrasjoner

  3. Beboerrom sykehjem og boenhet omsorgsbolig

  4. Rom og funksjonsprogram

Rådmannen v/prosjektleder vil informere om Mulighetsstudien.

Forfall meldes snarest til Rådets leder Aina Mathisen, telefon 940 59 960 eller mail aina.h.mathisen@me.com

Med hilsen

Helge Høve

Juniorrådgiver

Ibestad kommune

Telefon 952 64032