Det innkalles til møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne onsdag 17.01 kl. 1100.
Sted: Formannskapssalen

Les fullstendig innkalling >>>HER