Følgende saker behandles;

- Evaluering overnatting Kulturhuset
- Julebord
- Budsjett
- Fremtidig møtested

Møtet avholdes i kommunestyresalen.

Møtet er åpent.