Sakslisten er som følger;

1. Ungdommens kulturmønstring (UKM).
2. Evaluering overnatting
3. Kjøregodtgjørelse
4. Møtested og møteplan for ungdomsrådsmøtene.

Vel møtt.