Møtet avholdes på Kulturhuset mandag 18. januar klokken 1600.

Agenda for møtet er Ungdommens kulturmønstring (UKM).

Vel møtt.