Kulturutvalget inviterer herved alle innbyggerne i Ibestad kommune til å bidra til årets markering og feiring av 17.mai. Har du en knakende god idé, brenner du for barna, ønsker du å ha saluttering, bør det være sekkeløp, skal alt være hel-digitalt, eller lengter du tilbake til ei skikkelig god gammeldags feiring?        

Bli med å påvirk!

Kulturutvalgets mandat for 17.mai

Ansvars- og arbeidsområde, punkt 5.: «Kulturutvalget har ansvaret for å velge 17. mai komite. En av utvalgets medlemmer bør være medlem av 17. mai komiteen.»  

Kulturutvalget ønsker å inkludere bredden av innbyggerne i kommunen, det kan være lag/foreninger og enkeltpersoner. For eksempel folk fra eldrerådet, ungdomsrådet, idrettslag, grendelag, musikkforening, FAU, skoleklasse eller andre som brenner for at vi skal få til ei god 17.mai-feiring.

Hvordan delta i 17.mai-komiteen?

Kulturutvalget tar imot henvendelser og blir å danne 17.mai-komiteen innen utgangen av februar 2022.

Kontaktinfo leder kulturutvalget i Ibestad:

Sveinulf Aalmen, telefon: 41228799, e-post: svalmen@hotmail.com