Den 19.08.2013 vedtok formannskapet i Ibestad kommune et forslag om å velge en styringsgruppe bestående av fem personer og med et mandat om å følge opp et prosjekt som skulle omhandle undersøkelser av kalksteinsforekomster på Rolla i Ibestad kommune. Undersøkelsene er nå utført. Rapporten fra undersøkelsene av kalksteinforekomstene er ferdig - den kan du lese ved å følge linken.
SLUTTRAPPORT FRA KALKSTEINSPROSJEKTET PÅ ROLLA, IBESTAD KOMMUNE.