Ibestad kommunes kulturavdeling og kulturkomiteen i Ibestad har fått en henvendelse fra språksamlingene ved Universitetet i Bergen vedrørende kartlegging- og registrering av lydopptak av norsk talemål. De håper å sette i gang et prosjekt med digitalisering og samling av lydfiler av ulik type.

Målet med prosjektet er å sikre at verdifulle lydopptak blir bevart til senere forskning. I brevet fra Bergen opplyses det videre om at opptakene, som har stor kulturhistorisk verdi, ofte går tapt fordi de er lagret på medium som har relativt kort levetid. Dette kan være for eksempel spoleband, kassetter, smalfilm m.m.

Digitaliseringsprosjektet er foreløpig bare i planleggingsfasen og denne kartlegginga er en del av forarbeidet til prosjektet. Dersom det blir oppstart av prosjektet, vil de kontakte alle med aktuelle opptak for nærmere avtale om hvordan man går fram. Digitaliseringa vil være gratis og eierne av lydopptakene vil få originalopptakene tilbake i tillegg til en digital kopi av hvert opptak.

Dersom du har slike opptak liggende, blir vi glade om du kan gi tilbakemelding til en av følgende:

Enhetsleder kultur Ingvild Johansen

ingvild.johansen@ibestad.kommune.no /  94 83 44 13

 

Leder kulturkomiteen Geir Arne Ekman

geira.ekman@gmail.com / 900 23 856

 

Det er behov for følgende informasjon:

  • Hva slags medium er det snakk om? (Kassetter, spoleband, VHS-film, annet?)

  • Ca hvor stort omfang har lydopptaket?

  • Hvilke tidsperiode er opptaket fra?

  • I hvilken sammenheng er opptaket gjort?

  • Finnes det noen form for bakgrunnsinformasjon? (Om f.eks personene på opptaket, tid og sted?)

 

Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål.

 

Med hilsen

Geir Arne Ekman

Leder, kulturkomiteen i Ibestad