liten plastbåt.jpg

HRS melder:

Fra 1. oktober tar HRS i mot fritidsbåter til kassering på våre anlegg i Narvik og i Harstad. I tillegg vil vi ta i mot båter på alle våre miljøstasjoner.

Hvilke båter kan leveres?

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15 fot, uavhengig av totalvekt og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy, som kano og kajakk går også inn under denne ordningen.

Dersom båtene ikke er merket med lengde, vil disse bli målt. Vi kan dessverre ikke ta inn båter over 15 fot.

Hvordan søke om refusjon

I følge regjeringen og miljødirektoratet kan eiere som leverer inn fritidsbåter til kassering, få en refusjon på 1.000 kroner. Dette utbetales ikke fra HRS. Søknaden om refusjonen sendes inn i samme kalenderår som båten blir kassert.

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til HRS for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med aluminiums- skrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Se gjerne www.hrs.no for mer informasjon.

 

 

*Lenker til «dette skjemaet»: http://hrs.chiliweb.no/wp-content/uploads/2017/09/Bekreftelse-p%C3%A5-at-fritidsb%C3%A5t-er-levert-til-lovlig-mottak.pdf

*Lenker til «Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=52&soknadsaar=2017&Menyvalg=SOKNADSSENTER