Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE har startet arbeidet med å kartlegge studenter hjemmehørende i kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland og Ibestad født i perioden 1990 – 1996. Vi ønsker i perioden fremover å gjennomføre tiltak hvor vi vil involvere "våre" studenter for i fellesskap å utvikle prosjekter innen FoU og innovasjon i regionen. Vi vil bl.a. invitere til en konkurranse om deltakelse i en kreativ workshop sammen med regionalt næringsliv til høsten.

Her vil du finne mer informasjon om dette prosjektet.

Rådmannen i Ibestad støtter prosjektet og oppfordrer kommunens studenter (ev. deres foresatte) til å være med og bidra og sende inn forespurte kontaktinformasjon til prosjektlederen.

Med vennlig hilsen

Roe Jenset

rådmann