Vi mobiliserer Ibestads befolkning til bolystkonferanse!

Dagen skal gi inspirasjon og ideer som skal medvirke til å gjøre Ibestad til Nord Norges mest attraktive bosted!
 

Ettermiddagsarrangement i Ibestad kulturhus klokka 13:00-16:30

Jakten på bolyst!

Vi ønsker alle fra 12-100 år velkommen i kulturhussalen. Roger Finjord, motivator og tidligere landslagstrener i fotball, leder oss gjennom dagen.

  • Foredrag

  • Gruppearbeid - hva kan vi få til i kommunen?

  • Kulturelle innslag

 

Barn og unge fra 2-12 år ønskes velkommen til idrettshallen for lek og moro, trylling og sang, og jakten på gode bolystideer. Med Harald Troøyen og Gunnar Aamoth Hansen.

 

Kveldsarrangement på Donsebrygga klokka 19:30-00:30
En hyggelig aften på Donsebrygga for samtaler om bolyst og alt vi kan få til i Ibestad. Ungdom over 15 år kan delta i følge med foresatt.
  • Musikk med Rainer Vasshaug.
  • Det lages fotballkrok for de som ønsker å gløtte på Champions league.
  • Det setter opp gratis busstransport fra Straumen, Fugleberg og Sørrollnes 19:30 med retur 00:30. På- og avstigning langs veien.
 
Arrangementet er gratis! Det blir enkel servering for voksne og barn på ettermiddagen. Salg fra baren på kvelden.
 
Det er gratis å delta, men vi ønsker å vite hvor mange som kommer, dette er spesielt viktig for å organisere skyss, så meld deg på via linken! 
 
Velkommen!
 
Foto: Trond Hanssen