Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43).

Ingen busker og trær må dekke for skilt.

Disse retningslinjene gjelder særlig langs veier som har 30 og 50 sone.

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Du kan se Statens vegvesens retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler i vedlagte folder.

Trykk på denne linken:

13-1256_FlyerFri-sikt_bokmål_aug2014.pdf

 

sikt.jpg