På grunn av feil ved UV-renseanlegget gjeninnføres kokepåbud for alle abonnentene som er tilknyttet Ytre Andørja vannverk.