Kommunstyret vedtok 14.02.2019 i sak 5/19 endringer i reglement for kommunale stimuleringsmidler.

Revidert reglement finner du her:

Reglement fom 2019.pdf