Se vedlagt lenke hvor du finner informasjon om retningslinjer for ordningen, og lenke til søknadsportalen.

Søknad på tilskudd fra kommunalt næringsfond i Ibestad