Den kommunale svømmehallen har skader i taket som innebærer at lekkasjer må utbedres.

Allerede i juni ble oppdraget lagt ut på anbud. Kommunen mottok ingen anbud innenfor fastsatt frist. For å få jobben gjort måtte kommunen gå til direkte anskaffelse. Roberts AS var eneste som svarte positivt, men bedriften kan ikke starte på taket før egen oppdragsmengde er utført og værforholdene er gunstige for denne typen takarbeider.

Oppstart er forespeilet rundt påsketider 2023. Kommunen vurderer om det skal gjennomføres skolesvømming i Åndervåg etter nyttår.