Møtested er kommunestyresalen.

Sakslisten er som følger:

  1. Informasjon/status fra siste styregruppemøte i 7er gruppen (avholdt 8. januar i Harstad).
    Dette inkludert kommentarer til intensjonsdokument presentert på møtet.
  2. Eventuelle forhandlinger med Harstad.
  3. Innbygger undersøkelse i Ibestad kommune. Eventuell beslutning om tid og spørsmålsstilling.
  4. Folkemøter i Ibestad kommune. Beslutning om tid og sted.
  5. Veien videre.

Intensjonsdokumentet vil bli lagt ut på hjemmesiden når dette er godkjent av kommunene i 7er gruppen.

Vel møtt.