Du kan forhåndsstemme i perioden 12.august til 6. september  -  på servicetorget, rådhuset. (6. september fram til kl 1200).

Onsdag 4. september kl. 1200 - 1330 er det mulighet å stemme på Ibestad sykehjem.

Torsdag 5. september er det mulighet for å kunne stemme hjemme dersom du av ulike årsaker ikke kan komme deg til valglokalet. Ta kontakt med servicetorget i god tid for avtale,

tlf. 770 99 000 / 481 41 675