Kommunestyret avholdt sitt konstituerende møte 15.oktober. Første sak var godkjenning av valgresultatet.

Følgende representanter ble valgt til formannskapet for perioden 2015-2019:
Dag Sigurd Brustind (H)
Marthe Stensen (H)
Jim Kristiansen (AFL)
Roy-Helge Andreassen (SP)
Hugo Salomonsen (Ap)

Dag Sigurd Brustind (H) ble valgt som ordfører og Jim Kristiansen (AFL) som varaordfører. 

Følgende representanter ble valgt til kontrollkomiteen:
Mona Kristiansen (AFL)
Steinar Forsaa (Ap)
William Arntzen (V).

Mona Kristiansen (AFL) ble valgt som leder og Steinar Forsaa (AP) som nestleder.