I henhold til valgloven § 6 skal listeforslag legges ut til ettersyn. Papirkopi av listene er tilgjengelig på Servicetorget.  Elektronisk kopi legges ut her.

Innkomne listeforslag:
Arbeiderpartiet
Høyre
Senterpartiet