Psykososialt kriseteam yter bistand etter alvorlige hendelser som for eksempel ulykker, trusselsituasjoner, eller brå død.

For personer som opplever å være berørt etter at en av kommunens innbyggere er omkommet i Ukraina er det etablert et kontaktpunkt gjennom leder av kommunens psykososiale kriseteam Aina Brox. Hun kan nås på telefon 940 59 960.

 

Hva kan kriseteamet tilby?

Gi bistand og råd i den første tiden etter hendelsen

  • Samtaler individuelt og/eller i grupper
  • Ta kontakt med, og henvise til andre instanser ved behov