Politikere, tillitsvalgte og administrasjon har i fellesskap satt i gang en rekke tiltak for å få til et inkluderende arbeidsliv og mer jobbnærvær. Ett av tiltakene har vært prosjekt medarbeiderskap. Andre tiltak har vært delegering av ansvar, kompetanseheving og en organisasjonsendring.

Tallene for Ibestad kommune er et sykefravær på 8,4 prosent i første kvartal 2015 mot et sykefravær på 11,9 prosent i tilsvarende kvartal i 2014.