Lars Kristian Håkestad Eliassen er tilsatt som lærer i kultur- og musikkskolen. Han vil starte i jobben ca 1.oktober. Lars Kristian Håkestad Eliassen har lærerutdanning med fag innen sang (sang/kor) og musikk (piano/gitar), kunst og håndverk, samt drama og mediefag.

I løpet av et par uker vil kultur- og musikkskolens tilbud være klart. Tilbudet vil bli annonsert via kommunens nettside og Facebook-side, samt via skolenes informasjonskanaler.

For øvrig er tilbudet «rockeverksted» i ferd med å starte opp/startet opp. Se kommunens nettsider for informasjon og påmelding.