Søknadsskjema og dagens retningslinjer ligger tilgjengelig på Ibestad kommunes nettsider http://www.ibestad.kommune.no/kulturmidleraktivitetsstoette.352405.no.html eller fås ved henvendelse til servicetorget. Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon, ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller kulturleder.

Kulturleder
Ingvild Johansen. Telefon: 94 83 44 13, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no   

Servicetorget
Adresse: Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58
E-post: postmottak@ibestad.kommune.no