Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som har stått sentralt i Ibestad kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats.
 

Se her for mer informasjon og skjema for nominering