Kulturprisen 2024 er tildelt Agnes Normann

Agnes Normann er en positiv person og pådriver for mye aktivitet i kommunen. 

Hun har tatt initiativer som har vært til glede for hele kommunens befolkning, hver eneste uke, gjennom hele året. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til å skape samlingssteder, forskjønne nærmiljøet, samlet inn penger til mange lokale tiltak, og også bidratt med midler til kreftforeningen.

Agnes er aktiv i kulturlivet, både gjennom politisk verv, og stiller opp når det er behov for frivillige som skal planlegge eller gjennomføre arrangementer i kommunen. 

Hun har mye av æren for beplantning i Hamnvik sentrum på sommertid, samt for julebelysning, julegran og adventsmoro med nisser og sleder i adventstiden. 

Agnes er initiativrik og har evnen til å dra med seg andre. Dugnadskafeen i Hamnvik sentrum har hun vært med å starte, og har vært primus motor for drift av denne i snart 14 år. 

 

Ibestad kommune gratulerer Agnes Normann med kulturprisen i Ibestad for 2024.