I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, har PNU ved Ibestad kommune den 4.5.2016,  mindre endring av reguleringsplan for Breivoll industriområde.

​Formålet er flytting/justering av formålsgrense mellom næring/industri og sjøområde innenfor gjeldende reguleringsgrense.

Saken har vært sendt på høring til sektormyndigheter.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI.

 

Se vedlagte dokumenter.

 

14-00521-22 Vedtak om mindre reguleringsendring, Breivoll industriområde. 2016. 234713_2_0.docx PDF document ODT document

14-00521-19 Høring angående endring.pdf 234272_1_1.pdf

14-00521-20 Svar - Høring angående endring av reguleringsplan for Breivoll Industriområde i Ibestad kommune.pdf 234584_1_1.pdf

14-00521-21 Vedrørende endring av reguleringsplan - Breivoll Industriområde - Ibestad kommune - Troms fylke.pdf 234611_1_1.pdf 

14-00521-18 Innspill.pdf 234271_1_1.pdf 

Endring av regplan for Breivoll Industriområde.txt