Ibestad kommune har i kommunestyremøte 08.06.2017 i sak 13-17, vedtatt å egengodkjenne reguleringsplan for Ånderkleiva næringsareal. Engenes.

 

Egengodkjent reguleringsplan legges ut og underretting sendes ut til berørte iht:

Pbl. § 12-12.Vedtak av reguleringsplan

 

Kommunestyrets egengodkjenning av reguleringsplan kan påklages.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdatoen.

Evt. klage må være fremmet innen 7.7.2017.

 

PLANKART:

RP-Kleiva-2016-06-25 - Rev-B-2017-05-26-A2-L.pdf

PLANBESKRIVELSE:

Planbeskrivelse-m-vedlegg-2016-06-25-revD-2017-05-26 komplett med vedlegg.pdf

PLANBESTEMMELSER:

Planbestemmelser-2016-06-25-rev-2017-05-26.pdf