Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.06.2016 sak 15/16 og fattet følgende vedtak:

1.    I medhold av Plan og bygningsloven § 11 – 15 (Vedtak av kommuneplan) vedtar Ibestad Kommunestyre kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter.
2.    Endring i punktene 4.3.2 og 5.11 at Andørja montesorriskole også omtales som ungdomsskole.
3.    Under forutsetning av at sektormyndighetene ikke har innsigelser vedtas følgende endringer:
       Planbeskrivelse:
       Side 10, pkt. 4.1, 1. setning endres til:
       «Planarbeidet skal bidra til å tilrettelegge for en langsiktig utvikling som kan stoppe fraflytting og …»
       Ånstad: Området overfor tidligere skolebygning med grusbane og ballbinge skal ha formål som idrettsanlegg.
       Ibestad: Område Ibestad ungdomsskole skal ha formål som næring.

Vedtatt plan er vedlagt som PDF-filer.

Planbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Kart - Plankart Rolla.pdf
Kart - Plankart Andørja.pdf
Kart - Alle detaljkart A3.pdf