Ibestad kommune jobber nå med revidering av kystsoneplanen sammen med en rekke av våre nabokommuner.

Vi jobber mot å ferdigstille forslaget i november. Planen vil komme på høring i januar 2019.
Endelig vedtak kommer neste år i august.

Det er viktig at alle aktører får bidra så tidlig som mulig i prosessen.

For Ibestad har vi fått inn forslag om etablering av to nye oppdrettsarealer, ett utenfor Årbostad og ett utenfor Foldneset ved Sørrollnes. Det er en rekke andre innspill i tillegg.

Det innkalles derfor til innspillsmøte basert på høringsdokumentet som er sammenfattet av interkommunalt planutvalg.

Du finner dokumentet her:

http://strr.no/prosjekter/kystplan/innspill-til-plan/

http://strr.no/prosjekter/kystplan/

Vi arrangerer innspillmøter til følgende tidspunkter;

Møte for oppdrettsaktørene, onsdag 26. september klokken 1315 i kommunestyresalen.

Møte for fiskerne, onsdag 3. oktober klokken 1400 i kommunestyresalen.

Åpent møte for alle andre berørte, onsdag 3. oktober klokken 1800 i kommunestyresalen.

Fra kommunen vil ordfører, næringsutvikler og representant fra PNU delta.

Vel møtt.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad
Mobil: 95 33 25 00