Midtre Hålogaland friluftsråd har gått til anskaffelse av verktøystasjoner for å bistå personer, grupper og løypelag som jobber med tilrettelegging av nærtur- og utfartsområder.

Arbeidet kan bestå i rydding av turstier og -løype, rasteplasser, etablering av installasjoner som gapahuker, informasjonstavler, skilting og merking med mer. 

Verktøystasjonene består hver av følgende utstyr: Motorsag, ryddesag, grensag, grensaks, spisskoffel, fjellborremaskin, elektrisk drill, øks, bålpanne, oppbevaringskasser og diverse verneutstyr.

 

 Kriterier for lån av utstyr:

Konkret definerte og navngitte stier og løyper der

  • Traséen er registrert i friluftsrådets registreringsskjema og i Rett-i-kartet
  • Det er trafikksikker parkeringsplass ved start
  • Det er utarbeidet skiltplan
  • Det er søkt/ mottatt tilskudd (Gjensidige stiftelsen, spillemidler, fylkeskommunen, fond og stiftelser, etc.)
  • Det er inngått grunneieravtaler for de områder som skal tilrettelegges skiltes, ryddes for skog og kratt, annet
  • En ansvarlig person, som har gjennomgått skiltkurs dersom tilrettelegging gjelder skilting

 

Søknadsskjema for lån av utstyr: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV58H7-htJFiaUI_rwv41xANMTPNOyvC4Qfv0mazha7g2giw/viewform

Midtre Hålogaland friluftsråd sine sider om utlån av utstyr: http://www.halogaland-friluftsrad.no/b/1185/verktoystasjoner