Studiet har hatt oppstart i Harstad i 2022 og Finnsnes 2023, og oppstarten i Narvik er nå den siste muligheten for en slik utdanningsmodell her i vårt nærområde.  

Informasjonsskriv om BLU og GLU HER>>>