Tallene for 2020 viser at det er 22 aktive gårdbrukere i Ibestad kommune, herav 4 som driver med geit som hovedproduksjon, 1 driver med hest, 2 bruk driver med kumelkproduksjon og 1 med fôrprodulsjon mens 14 driver med sau. 

Bøndene i Ibestad kommune søkte produksjon-tilskudd på ca. 370 eiendommer som i gjennomsnitt blir ca. 16,8 eiendommer pr. gårdsbruk  

Andørja, med sine gode fjellbeite-områder er godt egnet for geitmelkproduksjonen, derfor ligger alle geitmelk brukene på denne øya. Det er bygd flere nye driftsbygninger på Andørja de senere årene, både for sau og geit. 

Andørja Sankelag har få medlemmer og de rapporterte tallene for utmarksbeite er ikke repesentativ for hele Andørja, disse blir derfor publisert senere.   

Rolla er fri for rovdyr og er derfor godt egnet for sauedrift. Rolløya Beitelag har rapportert at 1658 småfe og 77 storfe samt at 9 geiter ble sluppet på utmarksbeite sommeren 2020.

Tapsprosenten for sau er uvanlig stor for 2020, 93 lam og 22 sauer er rapportert savvnet på utmarksbeite for 2020; sauetapene undersøkes nå av kommunen og beitelaget  

Geitene som ble sluppet på Fjellhøyden ved Sandvatnet sommmeren 2020 er et et samarbeids prosjekt med Ibestad kommune og regionale kulturmyndigheter hvor ny teknologi om gjerdefri (nofence) skjødtsel av den gamle samiske boplassen på Fjellhøyden utprøves.

Prosjektet anses så langt som meget vellykket og mange voksne og barn folk tok turen til Fjellhøyden for å se de meget sosiale dyrene.