Siste statistikk viser at 84% av elevene fra Ibestad kommune som begynner i videregående skole, fulfører utdanningen. Det er beste resultat i Troms og bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen som fullfører vidergående fra Ibestad  har blit jevnt bedre de siste årene.