Magisk lysvandring!

Torsdag 2.desember ble det gjennomført lysvandring i Årsandskogen. Vi hadde et nydelig vær og det var omtrent 70 vandrere som deltok. Veien i Årsandskogen var opplyst av fakkelbokser og mange hadde med seg fakler. Det ble ei kjempefin vandring for gammel og ung! Etterpå gikk vi alle inn i kulturhuset for varm drikke, mat, koselig samvær og underholdning. Ibestad Gladdans svingte seg i to danser og publikum fikk se ekte danseglede.

"Lys i mørket" kan bety så mange ting; advent, mørketid, håp, en ny begynnelse, en avslutning, å gjennomgå sykdom eller tap. Uansett hva man måtte legge i begrepet, så ønsket vi med lysvandringen å gi folk noe postivt i mørketida, et lys i mørket om du vil.

Arrangementet var et samarbeid mellom Ibestad Frivilligsentral, frisklivssentralen og kulturenheten i Ibestad kommune, som medarrangør hadde vi med oss Midtre Hålogaland friluftsråd. Midlene til arrangementet fra friluftsrådet gikk til lys, bevertning og turutstyr. Vi ønsker også å rette en stor takk til Kristian Bredahl for brøyting av løype og dronebilder, til Joker for at de kunne bestille varer på kort varsel, til ASVO for utlån av trillebår for utsetting av fakkelbokser og ikke minst til Ibestad Gladdans som underholdt på kulturhuset etterpå!

Vi satser på å gjenta dette til neste år også, tusen takk til alle som møtte opp og deltok!

 

Mer info om arrangørene

Frisklivssentralen Ibestad kommune:

Frisklivssentralen på kommunens hjemmesider: https://www.ibestad.kommune.no/friskliv-trening-og-folkehelse.485571.no.htmlc

Frisklivssentralen på Facebook: https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Ibestad-kommune-109406008146826

Følg frisklivssentralen på Snapchat: friskliv-ibest

Ibestad Frivilligsentral:

Ibestad Frivilligsentral sin egen nettside: https://ibestad.frivilligsentral.no/

Ibestad Frivilligsentral på Facebook: https://www.facebook.com/ibestadfrivilligsentral

Ibestad Frivilligsentral på kommunens hjemmesider: https://www.ibestad.kommune.no/ibestad-frivilligsentral.473808.no.html

Kulturenheten:

Kulturenheten på kommunens hjemmesider: https://www.ibestad.kommune.no/kultur-og-fritid.473777.no.html

Tjenestene under Kultur på Facebook:

Ibestad folkebibliotek: https://www.facebook.com/ibestadfolkebibliotek  Ibestad fritidsklubb: https://www.facebook.com/ibestadfritidsklubb  Ibestad kulturhus: https://www.facebook.com/ibestadkulturhus  Offentlig svømming: https://www.facebook.com/Ibestadsvommehall

Midtre Hålogaland Friluftsråd:

Friluftrådets hjemmeside: https://www.halogaland-friluftsrad.no/

Friluftsrådet på Facebook: https://www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad