De eldre har tidligere fått servert middag klokken 1300 og kveldsmat klokken 1800. Sykehjemmet vil fra august servere middag klokken 1430 og kveldsmat klokken 1900. Nye rutiner skal gi bedre ernæring og økt matglede for de eldre. Vi håper også at dette kan medføre en bedre dagsrytme, mindre stress og mer tilhørighet i fellesskapet. I tillegg til middag og kveldsmat serveres det også frokost og lette måltider på for- og ettermiddagen.

Ordningen vil bli fortløpende evaluert og det kan komme ytterligere endringer. Fokus i evalueringen vil være ernæring og trivsel for våre aller eldste.