Øve på å bo borte

23. juni – 5. juli skal 10 ungdommer fra 10. klassetrinn flytte inn i kollektiv sammen i Kvæfjord for å øve på ting som det er lurt å kunne når man skal bo for seg selv, samtidig som de har betalt sommerjobb. Prosjektet Oppdrag: sommerjobb er et initiativ fra YVIA AS med formål å styrke de unges livsmestring og samfunnsdeltakelse i de store overgangene fra utdanning til arbeidslivet slik at de ikke havner i utenforskap. Gjennom at ungdommene er i en lønnet arbeidssituasjon og samtidig bor borte fra foresatte, får vi en realistisk tidligtest og øving på overgangen fra å bo hjemme til å bo, og ha ansvar, for seg selv under utdanning/lærlingtid. 

 

«Ungdommene kommer fra kommuner rundt Harstad der det er sannsynlig at de må flytte på hybel for videre skolegang og jobb, og hjemkommuner for ungdommene i prosjektet er derfor i hovedsak Evenes, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord kommune», sier Hilde Lilleng, prosjektleder og daglig leder i YVIA AS.

 

«Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Bufdir, Samfunnsløftet, Troms Holding og Hålogalandsrådet, og vi er veldig glade for å ha engasjerte ordførere med oss på lag», fortsetter hun.

 

I tillegg til sommerjobben fire timer hver dag, vil ungdommene få delta i matlaging, husholdning og aktiviteter som gir økt bo- og livsmestring. Alt gjennomføres gjennom praktisk utprøving og samtaler mens de driver med aktiviteter ute og inne. Ungdommene får betalt for 7 timers arbeidsdag, der bo- og livsmestring fyller 3 av disse timene. Det gjennomføres intervjuer med ungdommene i forkant for å best mulig kunne legge til rette for deres behov og ønsker gjennom oppholdet, og det vil alltid være ansvarlige voksne til stede for å skape trygge og inkluderende opplevelser for ungdommene.

 

«Dette prosjektet er vi veldig spente på å følge, og vi håper at mange bedrifter, foresatte og ungdommer vil melde sin interesse for å delta», sier Birger Holand, ordfører i Kvæfjord kommune. Han er godt fornøyd med at ungdommene skal ha bosted i Kvæfjord og håper bedriftene vil åpne dørene for dem og ta dem godt imot.

 

 

Presenter bedriften din for morgendagens arbeidstakere

Skal du ha arbeidskraft i fremtiden er det viktig å gjøre seg synlig og attraktiv for morgendagens arbeidstakere. I Oppdrag: sommerjobb får bedriftene mulighet til å ta imot ungdommer i 10. klasse for to ukers sommerjobb, og samtidig få positiv synlighet gjennom prosjektets kanaler og samarbeidspartnere.

 

«Hvordan tar dere imot unge i din bedrift? Vi ser at mange opplever utfordringer med kulturforskjeller og kommunikasjon ved ansettelse av ungdom. Som deltaker i prosjektet får du vårt onboarding-kurs som gir deg gode verktøy for å møte og lykkes med ungdommene i din bedrift», sier Lilleng.

 

Prosjektet dekker deler av lønnskostnaden til ungdommene og rådgivere fra YVIA opplæringskontor vil følge dem i oppstart og underveis i arbeidsperioden. I tillegg er det ønskelig at bedriften har en dedikert person som har særlig ansvar som ungdommenes kontakt på jobben. Gjerne en lærling eller en av de yngre medarbeiderne.

 

 

Ordførere med tydelig oppfordring

Ordførerne Birger Holand (Kvæfjord), Odd-Are Hansen (Tjeldsund), Jim Kristiansen (Ibestad) og Terje Bartholsen (Evenes) har en tydelig oppfordring til foresatte med ungdommer i 10. klasse i sine respektive kommuner:

 

«Prosjektet har fortsatt ledig plass til noen flere deltakere. Snakk med ungdommene deres og få dem til å søke, dette er en unik mulighet for å få prøvd seg i lønnet sommerjobb med både bo- og livsmestring, og arbeidserfaring på agendaen».

 

YVIA