Følgende er valgt inn i menighetsrådene i kommunen:

Andørja sokn:
Faste medlemmer: Arne O. Ekman, Anne Edvardsen, Åse T. L. Helgesen, Oddgrim J. Innerå, Inger E. Leknes, Jarle A. Skardal.
Varamedlemmer, nummerrekkefølge: Vibeke Aspdal, Oddrun Sørensen, Ann K. J. Paulsen, Bjørn Holte.

Ibestad sokn:
Faste medlemmer: Vegar Johnsen, Gunvor K. Normann, Marianne Molund, Kurt Roar Steen, Trond A. Isaksen, Lisbeth Heggelund.
Varamedlemmer, nummerrekkefølge: Tordis A. E. Jensen, Tove H. Horsberg, Beate L. Larsen, Charles J. Lindvall.

Ibestad kommune gratulerer med vel gjennomført valg.